337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Muối biển nhân tạo

Muối biển nhân tạo

Muối biển nhân tạo: Gói 2kg pha 60l nước, Giá 50k/kg

 

Video giới thiệu