337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Sản Phẩm Rừng

Sản Phẩm Rừng

1. Hà Thủ Ô:

2. Khổ Qua Rừng:

3. Nấm Linh Chi Rừng:

4. Chuối Hạt Rừng:

5. Cây Mật Gấu:

Fb: www.facebook.com/Salafarm

Video giới thiệu